Kunde ønsker å få fjernet drillpipe som står pelet ned i bunnen utenfor kaianlegget som hindrer […]
Kunde sliter med vind fra sør-øst og ønsker moring installert for å styrke hold i utrigger. […]