Kunde ønsker å flytte materiell til å bygge hytte, kai og naust til hyttetomt uten veiforbindelse. […]