Kunde ønsker å få fjernet drillpipe som står pelet ned i bunnen utenfor kaianlegget som hindrer […]